Dotacja na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Dane administratora danych osobowych (ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Lech-Pol Invest Company sp. z o. o. sp. komandytowa, ul. Szosa Kępińska 1, 56-500 Syców, KRS 0000725058, NIP: 9111904465, REGON: 020265668. Dane kontaktowe: sekretariat@lech-pol.wroc.pl, numer telefonu: +48 62 786 93 10

 

  1. Jakie dane zbierane są przez ADO?

ADO zbiera i przetwarza dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru telefonu, adresu e-mail oraz – w przypadku podania danych przez Klienta – inne dane osobowe ujawnione w formularzu kontaktowym.

W przypadku zawarcia umowy dane zbierane przez ADO to również adres, numer dowodu tożsamości, numer PESEL, NIP.

 

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych przesłanych za pośrednictwem strony internetowej: http://www.l-design.pl/ jest:

a)     obsługa zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  

b)    wysyłanie informacji marketingowych pocztą elektroniczną (w tym newsletter) - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

c)     wysyłanie informacji marketingowych drogą SMS, MMS oraz telefoniczne informowanie o produktach i usługach ADO - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

d)    przekazywanie danych (na podstawie zgody) doradcy kredytowemu, z którym współpracujemy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

  1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, z którymi współpracujemy w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Michał Rorbach prowadzący działalnością gospodarczą pod firmą Le Premier Nieruchomości Michał Rorbach) oraz z zakresu doradztwa kredytowego (Marta Staszak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biuro Kredytowe Marta Staszak).

Poza podmiotami wskazanymi powyżej dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na podstawie szczególnych przepisów prawa.

 

 

  1. Okres przez który przetwarzane są dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do obsługi zapytania skierowanego za pośrednictwem strony internetowej, a w przypadku wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Dane osobowe, które przetwarzane są w celu zawarcia umowy są przetwarzane przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń. Ponadto ADO ma prawo przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych na nim ciążących.

 

  1. Państwa prawa w związku z ochroną danych osobowych

Prawa jakie macie Państwo na podstawie przepisów o ochronie danych to:

a)     Prawo dostępu do treści danych,

b)    Prawo do sprostowania, zaktualizowania danych,

c)     Prawo do żądania usunięcia danych,

d)    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e)     Prawo do przenoszenia danych,

f)      Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g)    Prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h)    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

  1. Czy musicie Państwo podać swoje dane osobowe?

Jeżeli chcecie Państwo przesłać wiadomość poprzez formularz kontaktowy podanie danych jest niezbędne w celu realizacji żądania. Podobnie w przypadku zapisania się do newslettera albo wyrażenia chęci otrzymywania informacji marketingowych za pośrednictwem telefonu lub też skorzystania z usług doradcy kredytowego – dane należy podać, aby umożliwić realizację prośby.

Strona internetowa używa plików typu cookies, jeżeli chcecie Państwo zmienić ustawienia cookies możecie to zrobić ale może to wpłynąć na utrudnienia w działaniu strony lub niektórych jej funkcji.

 

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

ADO nie korzysta z możliwości zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym z profilowania.