Dotacja na kapitał obrotowy w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Our designers Artists govern

CHARLOTTE HØNCKE

CHARLOTTE HØNCKE

MARCEL VAN DE KRAATS

MARCEL VAN DE KRAATS

WIESŁAW NOWAK

WIESŁAW NOWAK

PUF CAFFE

PUF CAFFE